Coronavirus

Obtenció del frotis nasofaringi per la prova PCR - Onli...

M. Rosa Brutau
Online
Obert tot l'any (Cal autoinscriure's)
1h

Obtenció del frotis nasofaringi per la prova PCR

Mixta (Presencial + Online)
02/01/2021 - 31/03/2021
1h

Abordatge de la dispnea en el context de l'actual pandè...

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Actualització protocol d’actuació davant de casos d’inf...

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Ajuste aspiración en el Pleur-Evac

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Aspiración cerrada por tubo endotraqueal

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Bomba de nutrición enteral

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Bombas de medicación

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Calibración del Óxido Nítrico

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Cambio de bala en el nítrico

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Cambio postural de la cabeza en decúbito prono

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Com posar-se els equips de protecció individual

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Com treure’s els equips de protecció individual

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Comitè de Bioètica de Catalunya: "L'edat del pacient és...

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Coronavirus SARS-CoV-2 - Recursos d'interés

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

CPAP de Boussignac

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Cuidados de la piel en pacientes y profesionales sanita...

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Drenajes

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Equipos de protección de los trabajadores para atención...

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat

Extracción de analítica en paciente con Coronavirus

Per a accedir al curs envia un correu electrònic a rrhhd@salutms.cat