Salut digital. Noves tecnologies

Nova infraestructura CPD. Gestió virtualització, storag...

Coord. Gerard Rossell
Presencial
Consultar portal de formació
5h

Funcions bàsiques de Microsoft Excel

Coord. Grup Cief
H. de Calella - Sala de juntes
10/10/2022
De 9h a 15h

Utilització APP Banc de sang

M. Rosa Brutau
H. Calella - Sala d'actes / Telepresencial
Veure apartat més info
1h (Veure apartat més info)

Ordre mèdica electrònica no pediàtrica

Online
Obert durant tot l'any
2h

Registres iETC infermeria

Online
15/02/2021 - 17/05/2021
6h

Protecció de dades personals i garantia de drets digita...

Funcions avançades de Microsoft Excel

Coord. Grup Cief
H. de Calella - Sala de juntes
25/10/2022
De 9h a 15h

eCAP online per administratius

Online
01/10/2020 - 31/12/2020
10h

Revisió eCAP per a Treball Social

H. Calella
20/05/2021
De 9h a 15h

eCAP - Programació per motius

CAP Rieral
24/02/2021
De 9.30h a 13.30h

eCAP acompanyament ARES

eCAP Referent Vacunes

eCAP Responsables UP (RUP) i opcions eCAP OP

eCAP pediatria

eCAP ARES

eCAP Metges prescripcions IT

eCAP Odontologia

eCAP Infermeria

eCAP Administratius

eCAP post-migració Assistencial