Sessions clíniques

Abordatge de les ferides a la CSMS

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
08/04/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Aliments Funcionals: Utilitat en el malalt fràgil

Sala d'actes - H. Calella / Telepresencial
30/09/2021
De 14h a 15h

Bloqueig interauricular

Streaming
15/04/2021
1h

Càncer de mama, avaluació anatomopatològica per al diag...

H. Calella - Sala d'actes/Streaming
17/12/2020 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Circuit NEDIG

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
20/05/2021 (Cal autoinscriure's)
De 14h a 15h

Control multidiciplinar de la pacient amb Diabetis Gest...

H. Calella - Sala d'actes / Telepresencial
14/10/2021 (Cal autoinscriure's)
De 14h a 15h

Demència precoç

H. Blanes - Sala d'actes / H. Calella - Sala d'actes / Streaming
11/11/2021
De 14h a 15h

Diagnostic Stewardship. Ús prudent de les proves de dia...

H. Calella i Blanes - Sala d'actes / Telepresencial
25/11/2021
De 14h a 15h (Cal autoinscriure's)

Guia de Pràctica Clínica de la Unitat Funcional de Mama

H. Calella i Blanes - Sala d'actes/ Telepresencial
28/10/2021
De 14h a 15h (Cal autoinscriure's)

Història clínica digital: present i futur

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
22/04/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Impacte de la Covid-19 a la població geriàtrica. Propos...

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
25/03/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Innovació i precisió en el diagnòstic i tractament de e...

H. Calella - Sala d'actes/Streaming
03/12/2020 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Insuficiència cardíaca amb FE reduïda

H. Blanes - Sala d'actes / Streaming
06/05/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Maneig de la sèpsis en UCIES d'un Hospital Comarcal: pr...

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
25/02/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Nous rols de l'Atenció Primària en temps de COVID

H. Blanes - Sala d'actes / Streaming
11/03/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Osteoartritis de genoll: eficàcia del tractament dels s...

H. Blanes - Sala d'actes / Streaming
03/06/2021 (Cal autoinscriure's)
De 14h a 15h

Programa d’optimització d’ús d’antimicrobians (PROA): v...

H. Blanes - Sala reunions / Telepresencial
16/09/2021 (Cal autoinscriure's)
De 14h a 15h

Rehabilitació en el pacient COVID

H. Blanes - Sala d'actes / Streaming
11/02/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Suïcidi i desig d'avançar mort

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
28/01/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h

Un pas endavant en el maneig integral de l'asma en pedi...

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
17/06/2021 (Cal autoinscriure's)
De 14h a 15h