Maneig de la sèpsis en UCIES d'un Hospital Comarcal: present i futur

Si ets treballador/a de la Corporació has de fer servir aquesta clau de matriculació: Sessio_25022021!

Si no ets treballador/a de la Corporació, demana el teu accés de convidat a rrhhd@salutms.cat

- Grups: 12259.1

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
25/02/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h