Història clínica digital: present i futur

Si ets treballador/a de la Corporació has de fer servir aquesta clau de matriculació: Sessio_22042021!

Si no ets treballador/a de la Corporació, demana el teu accés de convidat a rrhhd@salutms.cat

- Grups: 13855.1

H. Calella - Sala d'actes / Streaming
22/04/2021 (Autoinscripció)
De 14h a 15h